วิธีเปลี่ยนถ่านนาฬิกา

สิ่งแรกที่พึงกระทำในการเปลี่ยนถ่านนาฬิกาก็คือ ดูว่านาฬิกานั้น ๆ มีฝาหลังเป็นแบบใด ซึ่งฝาหลังของนาฬิกาโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน   4 แบบ คือ ฝากด, ฝาอัด, ฝาเกลียว และฝาหลังขันน็อต หลังจากนั้นจึงเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อทำการเปิดฝาหลัง

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา มีดังนี้

1. เปิดฝาหลัง

2. เปลี่ยนถ่าน

3. ปิดฝาหลัง

                       

ส่วนประเภทของฝาหลัง แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. ฝากด/ฝางับ (Snap Back)

snapbackCASIO

 

2. ฝาเกลียว (Screw Back)

screwbackCASIO

3. ฝาหลังขันน็อต (Screw-held Back) 

screwheld

 

 

วิธีเปลี่ยนถ่านนาฬิกา CASIO รุ่น STANDARD

 

 

 

วิธีตัดสายนาฬิกา